Hoe werkt het?

Iedere relatie van Veldhuis Advies heeft in februari 2016 de mogelijkheid gekregen om voor of namens een kind een wens in te dienen. Onder een kind verstaan wij een jongere vanaf 3 tot en met 17 jaar.

Hoe het werkt:


 • een kind kan een wens indienen voor zichzelf,
 • een kind kan een wens indienen voor een ander (niet perse een kind of een persoon),
 • een volwassene kan een wens indienen voor een kind of een organisatie waarbij het kind centraal staat.

Het projectteam streeft naar diversiteit van geselecteerde wensen, ook in de uitvoering. Niet alleen wensen vanuit verdrietige omstandigheden of met een hulpvraag kunnen geselecteerd worden, maar ook positieve of grappige wensen. Wensen van (bijna) gelijke aard kunnen gecombineerd worden.

Iedereen die een wens indient, krijgt een ontvangstbevestiging en zal na de selectie van de wensen bericht ontvangen. Een gesprek voorafgaand aan de toewijzing kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. De geselecteerde wensen worden gedurende het jaar vervuld, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de invulling van de wens.

Het projectteam hoopt aan het einde van het jaar minimaal 50 kinderen blij gemaakt te hebben met een geslaagde wens, waarbij de medewerkers het gevoel hebben iemand geholpen te hebben en Veldhuis Advies maatschappelijke betrokkenheid heeft getoond.

.


.


Actievoorwaarden:


 • De wens moet door of voor een kind(eren) worden ingediend. Dit kunnen individuele kinderen zijn (particulier) of kinderen, die lid zijn van een maatschappelijke organisatie.
 • Het kind is/de kinderen zijn minimaal 3 jaar en jonger dan 18 jaar.
 • De uiterste inleverdatum van de wens is 29 februari 2016.
 • Wensen mogen zowel digitaal (via ‘doe een wens’ in het menu op deze site) of fysiek (aflevering op kantoor) worden ingediend.
 • Ingediende wensen dienen vergezeld te gaan van een toelichting/motivering in woord of beeld.
 • Wensen waarbij gevraagd wordt om dieren en/of geld worden niet ingewilligd.
 • De wens moet vallen in een van de categorieën: Doen, Bezoeken, Krijgen, Ontmoeten.
 • Het projectteam van Veldhuis Advies bepaalt welke wensen worden ingewilligd.
 • Het afwijzen van een wens gebeurt gemotiveerd en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.
 • Medewerkers en kinderen van medewerkers van Veldhuis Advies zijn uitgesloten van het indienen van een wens.
  Home | Wenskalender | Vervulde wensen